After, Jean-Marc Nattier"

 
  1    
Marie Leczinska, Queen Consort of Louis XV, after Nattier
Marie Leczinska, Queen Consort of Louis XV, after Nattier
Madame de la Porte (?), after Nattier
Madame de la Porte (?), after Nattier
Henriette, duchesse d'Orléans, as Hebe, after Nattier
Henriette, duchesse d'Orléans, as Hebe, after Nattier
images per page
3 images in total
 
  1