Eucryphia × nymansensis, Fuchsia 'Mount Stewart'

Thomas, Graham Stuart (1909-2003) (Artist)

You might also like...

Rosa 'Auguste Gervais'
Rosa 'Auguste Gervais'
Rosa 'Buff Beauty', Rosa × odorata 'Mutabilis'
Rosa 'Buff Beauty', Rosa × odorata 'Mutabilis'
Rosa 'Dream Girl'
Rosa 'Dream Girl'
Rosa 'Golden Wings', Rosa 'Erfurt'
Rosa 'Golden Wings', Rosa 'Erfurt'
Rosa 'Climbing Mrs Herbert Stevens', Rosa 'Climbing Lady Hillingdon'
Rosa 'Climbing Mrs Herbert Stevens', Rosa 'Climbing Lady Hillingdon'
Celastrus scandens
Celastrus scandens
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Clematis cirrhosa var balearica
Clematis cirrhosa var balearica