Helleborus 'Bowles's yellow', Helleborus atrorubens

Thomas, Graham Stuart ( 1909-2003) (Artist)

You might also like...

Study of flowers in a glass vase, by John Constable
Study of flowers in a glass vase, by John Constable
Tulipa 'Ballerina'
Tulipa 'Ballerina'
Dierama mossii
Dierama mossii
Dierama pauciflorum
Dierama pauciflorum
Crocus etruscus
Crocus etruscus
Eucomis montana
Eucomis montana
Iris ensata 'Pin Stripe'
Iris ensata 'Pin Stripe'
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'